ບົດຄວາມທັງໝົດ

ປັບປຸງລ່າສຸດ 04/02/2022
ตัวแทนจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายหนังสือทั่วประเทศ

แฟนๆหนังสือของ ภาพยนตร์บันเทิง ที่กำลังตามหาหนังสือของภาพยนตร์บันเทิง สามารถโทรติดต่อเพื่อสั่งจองกับร้านหนังสือที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเราได้นะคะ

 

รายชื่อร้านหนังสือทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพ)

 • กระบี่    อ. เมือง    ร้านกวีบุ๊คเซนเตอร์    โทร. (075)-611-246
 • กาฬสินธ์    อ. เมือง    ร้านชินวัฒน์บุ๊ค    โทร. (043)-811-208
 • กาฬสินธ์    อ. เมือง    ร้านนานาบุ๊คสโตร์    โทร. (043)-812-045
 • กำแพงเพชร    อ. เมือง    ร้านอุดมวิทยา    โทร. (055)-711-245
 • ขอนแก่น    อ.  บ้านไผ่    ร้านศิริบุ๊คสโตร์    โทร. (043)-272535
 • ขอนแก่น    อ.  บ้านไผ่    ร้านเกียรติสาส์น    โทร. (043)-272-070
 • ขอนแก่น    อ. เมือง    ร้านอาเข่ง    โทร. (043)-236-249
 • ขอนแก่น    อ. เมือง    ร้านไทยวารี    โทร. (043)-246-955
 • จันทบุรี    อ.  ขลุง    ร้านไพรัชวิทยุ    โทร. (039)-441-017
 • จันทบุรี    อ. เมือง    ร้านอุไรสาส์น    โทร. (039)-312-353
 • จันทบุรี    อ.  ท่าใหม่    ร้านอารีแบบเรียน    โทร. (039)-431-109
 • จันทบุรี    อ.  ขลุง    ร้านประมวลศิลป์    โทร. (039)-441-028
 • จันทบุรี    อ. เมือง    ร้านโคมสวย    โทร. (039)-322-908
 • ฉะเชิงเทรา    อ.  แปดริ้ว    ร้านธานินทร์บุ๊คเซนเตอร    โทร. (038)-511-143
 • ฉะเชิงเทรา    อ.  แปดริ้ว    ร้านเสริมวิไล    โทร. (035)-11-180
 • ชลบุรี    อ.  พนัสนิคม    ร้านเรืองสินบุ๊คเซนเตอร์    โทร. (038)-461-214
 • ชลบุรี    อ. เมือง    ร้านเฮงหลีเซ้ง    โทร. (038)-282-346
 • ชลบุรี    อ. เมือง    ร้านเพลินอารมณ์    โทร. (038)-284-554
 • ชลบุรี    อ. เมือง    ร้านคุณประณอม    โทร. (038)-278-648
 • ชลบุรี    อ.  แสนสุข    ร้านเกษากร    โทร. (038)-390-090
 • ชลบุรี    อ.  สัตหีบ    ร้านสุภางค์บุ๊คเซนเตอร์    โทร. (038)-437-393
 • ชลบุรี    อ.  ศรีราชา    ร้านคุณแดง    โทร. (038)-321-329
 • ชลบุรี    อ.  บางละมุง    ร้านมหากรีพานิช 1 (ศรีสุดา)    โทร. (038)-222-063
 • ชัยนาท    อ. เมือง    ร้านนูญสาส์น    โทร. (056)-412-495
 • ชัยนาท    อ. เมือง    ร้านจิตใส    โทร. (056)-411-063
 • ชัยภูมิ    อ. เมือง    ร้านภูมิพัฒนา    โทร. (044)811-061
 • ชัยภูมิ    อ. เมือง    ร้านสีชอล์คบุ๊ค ชัยภูมิ    โทร. (081)-9551466
 • ชุมพร    อ. เมือง    ร้านศรีสุนทร    โทร. (077)511-175
 • ชุมพร    อ. เมือง    ร้านซุ่นทอง    โทร. (077)501-961
 • ชุมพร    อ. หลังสวน    ร้านสุวรรณพานิช    โทร. (077)541-176
 • ชุมพร    อ. หลังสวน    ร้านภริตาพาณิชย์    โทร. (077)511-245
 • ชุมพร    อ. มาบอำมฤต    ร้านแสงไทยพานิช    โทร. (077)578-279-80
 • เชียงราย    อ. เมือง    ร้านธนาทรัพย์บุ๊ค    โทร. (053)-717-671
 • เชียงราย    อ. เมือง    ร้านมิวนิคบุ๊คเซนเตอร์    โทร. (053)-742-207
 • เชียงใหม่    อ. เมือง    ร้านเวียงพิงค์สโตร์    โทร. (053)-276-719
 • เชียงใหม่    อ. เมือง    ร้านเชียงใหม่ชนะสาส์น    โทร. (053)-284-606
 • เชียงใหม่    อ. เมือง    ร้านอรุณศรี    โทร. (053)-234-760
 • เชียงใหม่    อ. เมือง    ร้านกิมเฮง    โทร. (053)-221-278
 • ตรัง    อ.  ห้วยยอด    ร้านเกียรติทวีผล    โทร. (075)271-109
 • ตรัง    อ.  ห้วยยอด    ร้านธงชัยบรรณกิจ    โทร. (075)271-095
 • ตรัง    อ. เมือง    ร้านมิตรสาส์น    โทร. (075)218-806
 • ตรัง    อ.  กันตัง    ร้านเจริญสุขโอสถ    โทร. (075)251-020
 • ตราด    อ. เมือง    ร้านคุณสุรัตน์    โทร. (039)-511-302
 • ตราด    อ. เมือง    ร้านศรีทวีปพาณิชย์    โทร. (039)-511-098
 • ตาก    อ. เมือง    ร้านสินสมบัติ    โทร. (055)-511-451
 • นครนายก    อ. เมือง    ร้านประสิทธิ์ภัณฑ์    โทร. (037)-311-059
 • นครนายก    อ. เมือง    ร้านมนูญพาณิชย์    โทร. (037)-311-240
 • นครนายก    อ. บ้านนา     ร้านประเสริฐพานิช    โทร. (037)-381-434
 • นครพนม    อ. เมือง    โรงพิมพ์ไทยสากล    โทร. (042)512-015
 • นครพนม    อ. เมือง    โรงพิมพ์ ส.วัฒนา    โทร. (042)511-364
 • นครราชสีมา    อ.  ปากช่อง    ร้านพงษ์พิทยา    โทร. (044)311-298
 • นครราชสีมา    อ. เมือง    ร้านรวมบรรณกิจ    โทร. (044)242-372
 • นครราชสีมา    อ. บัวใหญ่    ร้านเทพวิทยาการพิมพ์    โทร. (044)461-088
 • นครราชสีมา    อ. เมือง    ร้านเกรียงไกร    โทร. (044)242-911
 • นครราชสีมา    อ. เมือง    ร้านราชสีมาสาส์น    โทร. (044)255-316
 • นครราชสีมา    อ. เมือง    ร้านเกื้อกูล ชนะวงศ์    โทร. (043)414-066
 • นครศรีธรรมราช    อ. ฉวาง    ร้านจันดีบุ๊คสโตร์    โทร. (075)486-467
 • นครศรีธรรมราช    อ. เมือง    ร้านวงเวียนบุ๊คเซ็นเตอร์    โทร. (075)356-172
 • นครศรีธรรมราช    อ. เมือง    ร้านนายเอี๋ยว แซ่ลิ้ม    โทร. (075)356-915
 • นครศรีธรรมราช    อ.  ทุ่งสง    ร้านทุ่งสงบรรณคาร    โทร. (075)411-241
 • นครศรีธรรมราช    อ.  ทุ่งสง    ร้านชุมนุมศิลป์    โทร. (075)411053
 • นครสวรรค์    อ. เมือง    ร้านสวรรค์บรรณกิจ    โทร. (056)-212-800
 • นครสวรรค์    อ.  ตาคลี    ร้านพงษ์สาส์น    โทร. (056)-261-903
 • นครสวรรค์    อ. เมือง    ร้านศรีสมพงษ์    โทร. (056)-212-546
 • นครสวรรค์    อ. เมือง    ร้านสหะยนต์    โทร. (056)-221-223
 • นครสวรรค์    อ.  ตาคลี    ร้านพงษ์สาส์น    โทร. (056)-261-903
 • นราธิวาส    อ.  ตันหยงมัส    ร้านสุรินทร์สาส์น    โทร. (073)671-089
 • นราธิวาส    อ. สุไหงโกลก    ร้านรวมมิตรบุ๊คสโตร์    โทร. (073)611-064
 • น่าน    อ. เมือง    ร้านนราพาณิชย์    โทร. (054)-773-169
 • น่าน    อ. เมือง    ร้านเจริญภัณฑ์    โทร. (054)-772-590
 • บุรีรัมย์    อ. เมือง    ร้านสมพรสาส์นบุ๊คโตร์    โทร. (044)614-642
 • บุรีรัมย์    อ.  นางรอง    ร้านตั้งประสิทธิ์    โทร. (044)631-245 
 • บุรีรัมย์    อ. เมือง    ร้านเมืองไทยสาส์น    โทร. (044)611-518
 • ประจวบคีรีขันธ์    อ.  ทับสะแก    ร้านคุณอุบล    โทร. (032)-671077
 • ประจวบคีรีขันธ์    อ. เมือง    ร้านประดับสาส์น    โทร. (032)-611-899
 • ประจวบคีรีขันธ์    อ. ปราณบุรี    ร้านมีดีบุ๊ค    โทร. (032)-621-411
 • ประจวบคีรีขันธ์    อ. หัวหิน    ร้านมุ้ยฮั้ว    โทร. (032)-511-059
 • ปราจีนบุรี    อ. เมือง    ร้านพิบูลย์กิจ    โทร. (037)-211-042
 • ปราจีนบุรี    อ.  กบินทร์บุรี    ร้านไทยนคร    โทร. (037)-282-369
 • ปัตตานี    อ. เมือง    ร้านกรุงทอง    โทร. (073)349-578
 • ปัตตานี    อ. เมือง    ร้านปานทิพย์บุ๊คเซนเตอร์    โทร. (073)311-057
 • พะเยา    อ. เมือง    ร้านเหรียญทองพานิช    โทร. (054)-431-359
 • พังงา    อ. ตะกั่วป่า    ร้านเต็กเฮงพาณิชย์    โทร. (076)421-208
 • พังงา    อ. ตะกั่วป่า    ร้านบรรณากิจ    โทร. (076)421-221
 • พังงา    อ. ท้ายเหมือง    ร้านรุ่งบรรณคาร    โทร. (076)571-407
 • พังงา    อ. เมือง    ร้านเดอะบุ๊ค    โทร. (076)430-165
 • พังงา    อ. ตะกั่วทุ่ง    ร้านสมภพพาณิชย์    โทร. (076)-581162-3
 • พัทลุง    อ. เมือง    ร้านชื่นจิตต์    โทร. (074)615-495
 • พัทลุง    อ. เมือง    ร้านบูรณะพิทยา    โทร. (074)613-121
 • พิจิตร    อ.  ตะพานหิน    ร้านวงษ์พาณิชย์    โทร. (056)-621-157
 • พิจิตร    อ. เมือง    ร้านโชคดีบรรณสาส์น    โทร. (056)-613-827
 • พิษณุโลก    อ. เมือง    ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซนเตอร์    โทร. (055)-252-027
 • พิษณุโลก    อ. เมือง    ร้านแสงทองพานิช    โทร. (055)-258-222
 • พิษณุโลก    อ. เมือง    ร้านแสงทองเซนเตอร์    โทร. (055)-219-787
 • พิษณุโลก    อ. เมือง    ร้านสวัสดี    โทร. (055)-258-435
 • พิษณุโลก    อ. เมือง    ร้านบรรณาลักษณ์    โทร. (055)-258-718
 • เพชรบุรี    อ. เมือง    ร้านเตียง่วนฮวด(สาธิต)    โทร. (032)-426-017
 • เพชรบุรี    อ. เมือง    ร้านอำนวยศิลป์    โทร. (032)-425-933
 • เพชรบุรี    อ. เมือง    ร้านศรีไทยพานิช    โทร. (032)-425-072
 • เพชรบูรณ์    อ. เมือง    ร้านจิ้นเซ้งพาณิชย์    โทร. (056)-711-277
 • เพชรบูรณ์    อ. เมือง    ร้านเสรีพาณิชย์    โทร. (056)-711-233
 • เพชรบูรณ์    อ. เมือง    ร้านไพศาลพานิช    โทร. (056)-711-066
 • เพชรบูรณ์    อ.  หล่มสัก    ร้านนิพนธ์บุ๊คเซนเตอร์    โทร. (056)-701-041
 • แพร่    อ. เมือง    ร้านศรีสมบูรณ์    โทร. (054)-511-154
 • แพร่    อ. เมือง    ร้านชุมศรีพาณิชย์    โทร. (054)-511-134
 • ภูเก็ต    อ. เมือง    ร้านโกกิ้ม(แป๊ะกิ้มปักษ์ใต้)    โทร. (076)211-939
 • ภูเก็ต    อ. เมือง    ร้านเส้งโห    โทร. (076)211-396
 • ภูเก็ต    อ. เมือง    บ.อินฟินิทอินไซท์    โทร. (076)211-115
 • มหาสารคาม    อ. เมือง    ร้านคุณสมชาย    โทร. (043)721-477
 • มุกดาหาร    อ. เมือง    ร้านยัยบัว(ลิ้มกิมจือ)    โทร. (042)630-163
 • ยะลา    อ. เมือง    ร้านเยี่ยมไทย    โทร. (073)212-608
 • ยะลา    อ. เมือง    ร้านพิทยาคาร    โทร. (073)212-282
 • ยะลา    อ. เมือง    ร้านรามารวมสาส์น    โทร. (073)215-502
 • ร้อยเอ็ด    อ. เมือง    ร้านกิตติพงศ์    โทร. (043)522656
 • ร้อยเอ็ด    อ. เมือง    ร้านศรีเมืองบุ๊คเซนเตอร    โทร. (043)511-568
 • ร้อยเอ็ด    อ. เมือง    ร้านจักรกฤษณ์โอสถ    โทร. (043)511390
 • ระนอง    อ. เมือง    ร้านรวมหนังสือ    โทร. (077)823-308
 • ระยอง    อ.  บ้านฉาง    ร้านประเสริฐ    โทร. (038)-601-168
 • ระยอง    อ.  บ้านฉาง    ร้านพัฒนาภัณฑ์    โทร. (038)-601-106
 • ระยอง    อ. เมือง    ร้านเอี้ยงกวง    โทร. (038)-611-072
 • ระยอง    อ. เมือง    ร้านระยองบุ๊คเซนเตอร์    โทร. (038)-691-095
 • ระยอง    อ. แกลง    ร้านนารีรัตน์    โทร. (038)-671-046
 • ระยอง    อ.  แกลง    ร้านซุ่ยเซี่ยงไถ่    โทร. (038)-671-664
 • ระยอง    อ. เมือง    ร้านประสิทธิ์ศิลป์    โทร. (038)-611-694
 • ราชบุรี    อ.  โพธาราม    ร้านทวีภาพยนตร์    โทร. (032)-231-869
 • ราชบุรี    อ. เมือง    ร้านดิส อีส อะ บุ๊ค    โทร. (095)-1514551
 • ราชบุรี    อ. เมือง    ร้านศิริบรรณกิจ    โทร. (032)-337-003
 • ลพบุรี    อ. เมือง    ร้านไทยวิทยา    โทร. (036)-411-637
 • ลพบุรี    อ. เมือง    ร้านนานานิยม    โทร. (036)-618-067
 • ลพบุรี    อ.  บ้านหมี่    ร้านแสงฟ้า    โทร. (036)-471-158
 • ลพบุรี    อ. ลำนารายณ์    ร้านปฐมผล    โทร. (036)-461-209
 • ลพบุรี    อ. ลำนารายณ์    ร้านพัฒนะผล    โทร. (036)-461-455
 • ลำปาง    อ. เมือง    ร้านเจริญรัตน์    โทร. (054)-226-733
 • ลำปาง    อ. เมือง    ร้านภัณฑ์เพ็ญ    โทร. (054)-217-159
 • ลำปาง    อ. เมือง    ร้านวิทยาภัณฑ์    โทร. (054)-227-688
 • ลำพูน    อ. เมือง    ร้านลำพูนบรรณาคาร    โทร. (053)-511-131
 • เลย    อ. เมือง    ร้านใจสดชื่น    โทร. (042)830-088
 • ศรีสะเกษ    อ. เมือง    ร้านบวรภัณฑ์บุ๊คเซนเตอร์    โทร. (045)-612-245
 • สกลนคร    อ. เมือง    หจก.สกลพิทยา    โทร. (042)712-791
 • สงขลา    อ. หาดใหญ่    ร้านหาดใหญ่บรรณคาร    โทร. (074)236-677
 • สงขลา    อ. หาดใหญ่    นายสุชาติ  ตั้งทรัพยากร    โทร. (074)233-214
 • สงขลา    อ. เมือง    ร้านบรรณกร    โทร. (074)312-324
 • สงขลา    อ. เมือง    ร้านบุญส่งบุ๊คสโตร์    โทร. (074)322-454
 • สมุทรสาคร    อ.  ดำเนินสะดวก    ร้านพินิจ    โทร. (032)-241-258
 • สระแก้ว    อ. เมือง    ร้านประเสริฐ    โทร. (037)-241-262
 • สระแก้ว    อ. เมือง    ร้านอุเทน    โทร. (037)-241-164
 • สระแก้ว    อ. อรัญประเทศ    ร้านมานิตย์บุ๊คเซนเตอร์    โทร. (037)-231-005
 • สระบุรี    อ.  แก่งคอย    ร้านตั้งฮั้งเซ้ง    โทร. (036)-320-607
 • สระบุรี    อ. เมือง    ร้านชัยเจริญ    โทร. (036)-211-156
 • สระบุรี    อ.  หนองแค    ร้านโอฟาร์มาซี    โทร. (036)-371-140
 • สระบุรี    อ.  พระพุทธบาท    ร้านพรไทยบุ๊ค    โทร. (036)-266-275
 • สระบุรี    อ.  หินกอง    ร้านนาทีทอง    โทร. (036)-371-545
 • สระบุรี    อ.  มวกเหล็ก    ร้านตั้งอักษรบุ๊คเซนเตอร์    โทร. (036)-344-912
 • สิงห์บุรี    อ. เมือง    ร้านแสงฟ้า(วิริยะพันธ์)    โทร. (036)-511-808
 • สุโขทัย    อ. เมือง    ร้านรวมสาส์น    โทร. (055)-611-659
 • สุโขทัย    อ.  สวรรคโลก    ร้านปึ้งเซ่งฮวด    โทร. (055)-641-593
 • สุพรรณบุรี    อ.  อู่ทอง    ร้านศรีสุวรรณ    โทร. (035)-551-071
 • สุพรรณบุรี    อ. เมือง    ร้านกิ่งทองพาณิชย์    โทร. (035)-511-127
 • สุพรรณบุรี    อ. เมือง    ร้านลุงแปล้    โทร. (035)-511-372
 • สุราษฎร์ธานี    อ. เมือง    ร้านชาวบ้าน    โทร. (077)273-765
 • สุราษฎร์ธานี    อ.  พุนพิน    ร้านศิริภัณฑ์    โทร. (077)311490
 • สุราษฎร์ธานี    อ. เมือง    ร้านสาธรบุ๊คเซนเเตอร์    โทร. (077)273-272
 • สุราษฎร์ธานี    อ.  บ้านส้อง    ร้านสุนทร    โทร. (077)361633
 • สุรินทร์    อ. เมือง    ร้านซินฮวดเฮงจั่น    โทร. (044)-535-231-323
 • สุรินทร์    อ. เมือง    ร้านเอสซีดีบุ๊คสโตร์    โทร. (044)-531723
 • หนองคาย    อ. เมือง    หจก.หนองคาย อำนวยพร    โทร. (042)411-217
 • หนองคาย    อ. เมือง    หจก.ไพพาณิชย์ บุ๊คส    โทร. (042)411-57
 • หนองบัวลำภู    อ. เมือง    ร้านสาลีโรจน์บุ๊ค    โทร. (042)-360-682
 • อ่างทอง    อ. เมือง    ร้านศึกษาภัณฑ์    โทร. (035)-611-050
 • อ่างทอง    อ.  วิเศษไชยชาญ    ร้านอนงค์ศิลป์    โทร. (035)-613-010
 • อุดรธานี    อ. เมือง    ร้านใต้ธงชัยพานิช    โทร. (042)221-192 ร้าน
 • อุดรธานี    อ. เมือง    ร้านง่วนแสงไทย    โทร. (042)221-651
 • อุดรธานี    อ. เมือง    ร้านนิวง่วนแสงไทย    โทร. (042)222-791
 • อุดรธานี    อ. เมือง    ร้านสาลีโรจน์กรุ๊ป    โทร. (042)244-158-9
 • อุตรดิตถ์    อ. เมือง    ร้านวรรณศิริ    โทร. (055)-411-639
 • อุตรดิตถ์    อ. เมือง    ร้านคุณเกียรติบุ๊คเซนเตอร์    โทร. (055)-411-831
 • อุตรดิตถ์    อ. เมือง    ร้านสมศักดิ์บุ๊คเซ็นเตอร์    โทร. (055)-411-841
 • อุตรดิตถ์    อ. เมือง    ร้านจิตต์การุณ    โทร. (055)-411-645
 • อุทัยธานี    อ. เมือง    ร้านประสพโชค    โทร. (056)-511-006
 • อุทัยธานี    อ. เมือง    ร้านรุ่งเรีองพาณิชย์    โทร. (056)-511-261
 • อุทัยธานี    อ. เมือง    ร้านศุภโชค    โทร. (056)-511-431
 • อุบลราชธานี    อ. เมือง    ร้านผดุงสาร    โทร. (045)-254-290 
 • อุบลราชธานี    อ. เมือง    ร้านอัมพรสาร    โทร. (045)-241-010